Ці, які осуджують інших є живим доказом на те, що пекло однак не буде пусте...
   Анонім

Порядок Служб

Літургії відбуваються у часовні Колегіуму Отців Єзуїтів, вул. Раковєцька 61. Вхід від вул. св. Анджея Боболі.

Матеріяли до курсів
Сакраментологія на Папському факультеті богослов'я Сакраментологія на Папському факультеті богослов'я Екуменічне богослов'я на Папському факультеті богослов'я Курси в Українському католицькому університеті у Львові Курси в Українському католицькому університеті у Львові Курси у Філософсько-Богословському Колегіумі Польської Містопровінції Чину Домініканців

Преференції

 ʳ  161


:


Лічильник відвидин

   

   


Літургійні тексти - Егзорцизми у Візантійській традиції

Modlitwy egzorcyzmw w tradycji bizantyjskiej

Poniej zostay przedstawione modlitwy egzorcyzmw odmawiane w tradycji bizantyjsko-rosyjskiej (tzw. synodalnej) w ramach:

  1. Naboestwa dzikczynno-bagalnego (molebna) za chorych niepokojonych przez ze duchy nieczyste i przez nie nkane. S to tzw. egzorcyzmy wiksze.
  2. Egzorcyzmy przedchrzcielne odmawiane przy obrzdzie wczania kandydata do chrztu oficjalnie w poczet katechumenw.

 

Porzdek naboestwa dzikczynno-bagalnego (molebna)

za chorych niepokojonych przez ze duchy nieczyste i [przez nie] nkanych[1]

 

Kapan bogosawi[2] i po Trishagionie[3]: Panie usysz modlitw moj [Ps 142 (143)[4]]; Pan pasie mnie [Ps 22 (23)]; Pan wiatem moim [Ps 26 (27)]; Niech powstanie z martwych Bg i niech si rozpierzchn wrogowie Jego [Ps 67 (68)]; Psalm 8. Potem Nie powierz mnie [ordownictwu ludzkiemu, Najwitsza Bogurodzico, lecz przyjmij modlitw sugi twojego: albowiem smutek mnie ogarn, nie mog cierpie strzay demoskiej, obrony nie mam, ani nawettam, gdzie si uciekam, ndzny, zawsze jestem zwyciony, i pocieszenia nie mam oprcz Ciebie, Wadczyni wiata, Nadziejo i Ordowniczko wiernych, lecz wejrzyj na modlitw moj, i uczy to, co dla mnie bdzie poyteczne].

Potem kanon molebna do Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Najwitszej Bogurodzicy, do bezcielesnych [Potg], do apostow i wszystkich witych.

Ton 2. Pie 1.

Irmos.

Przyjdcie ludzie, zapiewajmy pie Chrystusowi Bogu, ktry morze rozdzieli i drog wskaza ludziom, ktrych wywid z niewoli egipskiej, albowiem jest wsawiony.

Przypiew. Wyzwl od nieszcz, Zbawicielu, sug Twojego jako miosierny. Stwrco i Zbawicielu mj i Panie, Wspomoenie wiernych, pospiesz z pomoc, wybaw mnie od obecnego nieszczcia, suga Twj (suebnica Twoja) opiewa Ci, o jedyny Miujcy czowieka.

Jedyny znajcy nasz niemoc, od obecnego nieszczcia i od utrzymujcej si zguby szybko uwolnij i zbaw Zbawicielu sug Twego (suebnic Twoj).

Chwaa[5]:

Anielskie Zastpy niematerialnych Potg, wraz z apostoami i mczennikami, uprocie u Wadcy wszystkich, aby wyzwoli od biedy okrutnej sug Swojego (suebnic Swoj).

I teraz[6]:

Wiernych Ucieczko, zawsze Dziewico, potna nasza pomocy, sug twoich, od obecnych niebezpieczestw sug twojego (suebnic twoj) uwolnij za porednictwem modlitwy, o Wadczyni.

Pie 3.

Irmos.

Umocnij nas w Tobie, Panie, drzewem [Krzya] poskramiajcym grzech i boja Twoj w w serca nasze, ktrzy Ci opiewamy.

Tak jak niegdy Jakuba, Twojego wybraca, wybawie z namowy Ezawa, tak i wybaw sug Twego (suebnic Twoj) od realnego niebezpieczestwa jako Miujcy czowieka.

Miujcy czowieka Zbawicielu, przyzywam Ci w nieszczciu tym i kopocie, nie wzgard mn, sug Twoim, ale pospiesz mi z pomoc i wybaw mnie jako Miosierny.

Chwaa:

Jedyny Bogosawiony, jedyny Miosierny, jedyny Szczodry i askawy, przez modlitwy witych Twoich, Twojemu sudze (Twojej suebnicy) okazawszy zmiowanie, wyzwl.

I teraz:

Do Boga, ktrego porodzia Ty, Czysta, mdl si ze wszystkimi anioami i apostoami, z prorokami i mczennikami, aby od nieszcz sug Twego (suebnic Twoj) wyzwoli.

Potem irmos: Umocnij nas w Tobie, Panie, {drzewem [Krzya] poskramiajcym grzech i boja Twoj w w serca nasze, ktrzy Ci opiewamy.}

Potem [kapan] wspomina chorego. Zmiuj si nad nami Boe, wedug wielkiego miosierdzia Twego, modlimy si, usysz i zmiuj si.

Obecni: Panie, zmiuj si. Trzykrotnie.

Kapan: Jeszcze mdlmy si do Pana Boga naszego, aby usysza gos modlitwy naszej i oszczdzi i zmiowa si nad sug Swoim (suebnic Swoj), i okaza mu (jej) wielkie swoje miosierdzie, i odwrci wszelki gniew Swj, sprawiedliwie wzbudzony ku niemu (niej), wybacz mu (jej) wszelkie mnstwo przewin i wyzwl go (j) z wszelkiego optania i zniewolenia, gwatu i panowania zoliwego diaba, i wygnaj z niego (niej) przewrotne, szataskie omamy, przewidzenia i wzbudzce lk zjawiska i wszelk obezwadniajc si panujc nad nim (ni), zdrowie duchowe i cielesne szybko racz mu (jej) da przez dobro Twoj i racz zmiowa si nad nim (ni) i nami wszystkimi, powiedzmy wszyscy: Panie wysuchaj i zmiuj si.

Obecni piewaj z przejciem: Panie, zmiuj si 40 razy.

Kapan wygasza: Wysuchaj nas, Boe, Zbawicielu nasz, Nadziejo wszystkich kracw ziemi [i tych, co na morzu daleko; i jako Miociwy, bd miosierny, Wadco, wobec naszych grzechw. Miosiernym bowiem i Miujcym czowieka Bogiem jeste, i Tobie chwa oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi witemu, teraz i zawsze, i na wieki wiekw].

I dalej obecni: Amen.

Potem:

Modlitwo arliwa i twierdzo niezwyciona, miosierdzia rdo, gorliwie piewamy Tobie: Bogurodzico, Wadczyni, zapobiegaj i wyzwl od nieszcz sug Twojego (suebnic Twoj), jedyna natychmiast Ordujca.

Pie 4.

Irmos.

Wyszede z Dziewicy, nawet nie przez porednictwo aniow, ale sam Panie wcielie si i zbawie caego mnie, czowieka. Przeto woam do ciebie: chwaa potdze Twojej, Panie.

Przez burz nieszcz okrutnie pokolebanego Twojego sug (Twoj suebnic), Wadco, i przez otwarte, wzburzone morze utrapie teraz zalanego (zalanej) do jak najspkojniejszej przystani go (j) skieruj.

Wpadszemu w nieszczcia Twojemu sudze (Twojej suebnicy), Chryste, oka Sw potg, i jzyk naostrzyj jako miecz obosieczny; wejrzyj, zatem Miujcy czowieka, i od niesprawiedliwej mierci wyzwl Twojego sug (Twoj suebnic).

Chwaa:

Archanioowie, Wadze, Moce i Anioowie, mczennicy, mnisi, prorocy i sprawiedliwi, wszyscy mdlcie si za obecnie wielce godnego poaownia cierpicego od nieszcz (wielce godnej poaowania cierpicej od nieszcz).

I teraz:

Przez wszystkich wysawiana, niezawodna Wspomoycielko czowieka, dzikie wzburzenia pokus ukr i pod obron Twoj przybywajcego sug Twego (suebnic Twoj), wyzwl, Wadczyni.

Pie 5.

Irmos.

Dawco wiatoci i Twrco wiekw, Panie, w wietle Twoich nakazw wska drog; oprcz bowiem Ciebie innego Boga nie znamy.

Ezechiasza ongi bagania wysuchae Panie, to i moje spenij prdko, jedyny Bogosawiony i wybaw sug Twojego (suebnic Twoj) od wszelkiego zniewolenia.

Przez rce anioa stojcego na czele ucznia, Panie, z wizienia Bosk moc niegdy wyprowadzie, wybaw Twojego sug (Twoj suebnic) okrutnie cierpicego (cierpicej) od nieszcz.

Chwaa:

Zastpy anielskie, apostow, prorokw, zgromadzenie wsawionych mczennikw, mnichw za bdcych w zgubie, razem bgania zanocie.

I teraz:

Matko Chrystusa Boga, pospiesz z uwolnieniem wiernego sugi Twego (wiernej suebnicy Twojej) od okrutnego nieszczcia i troski, ktra go (j) teraz nawiedzia, abyCi wielbi (wielbia) sercem i ustami.

Pie 6.

Irmos.

W otchani grzechw tarzajc si, niezgbionego miosierdzia Twojego przyzywam otcha; od zepsucia, Boe, mnie wywied.

Przez wielorybie wntrznoci wybawie niegdy proroka Twojego, Wadco Panie, i Twojego sug (Twoj suebnic) wybaw, aby w wierze i mioci Ci wielbi (wielbia).

Daniela, ktrego wybawie od lww, Chryste, wyzwl od wszelkiego zego teraz i mnie, Twojego sug (Twoj suebnic), Wadco, i od skazy i mierci wywied.

Chwaa:

Cierpicego od nieszcz, zbaw, sug Twojego (suebnic Twoj), Zbawicielu, przez modlitwy i bagania witych aniow, prorokw, mczennikw i mdrych uczniw Twoich.

I teraz:

Nie wzgard okrutnie miotanym i niepojcie optanym, Dziewico, Twoim sug (Twoj suebnic), ale zwyczajnie wybaw tego, ktry (t, ktra) pod Twoj obron si ucieka, Najczystsza.

Potem irmos. [W otchani grzechw tarzajc si, niezgbionego miosierdzia Twojego przyzywam otcha; od zepsucia, Boe, mnie wywied.]

Potem [kapan] wspomina chorego.

Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana mdlmy si.

Chr: Panie, zmiuj si.

Kapan: O wyzwolenie i uwolnienie sugi Jego (suebnicy Jego) N. od gwatu i optaniaprzez diaba i od wszelkiej wielce zoliwej przewrotnoci jego.

Chr: Panie, zmiuj si,

[Kapan:] Obro, zbaw, zmiuj si i zachowaj go (j) i nas Boe, w Twojej askawoci.

Lud: Panie, zmiuj si.

Kapan: Przewit, przeczyst, przebogosawion, [przesawn Pani nasz Bogurodzic i zawsze Dziewic Maryj ze wszystkimi witymi wspomniawszy, sami siebie i jeden drugiego, i cae ycie nasze Chrystusowi Bogu powierzmy.]

Chr: Tobie, Panie.

Kapan: Albowiem Ty jeste Krlem pokoju [i Zbawicielem dusz naszych, i Tobie chwa oddajemy, Ojcu i Synowi, i Duchowi witemu, teraz i zawsze i na wieki wiekw.]

Chr: Amen.

Potem [chr] odmawia theotokion[7]:

Do Bogurodzicy gorliwie teraz uciekamy si, grzeszni i strapieni, i upadnijmy, w skrusze woajc z gbi duszy: Wadczyni, pom nam, okazujc miosierdzie, pospiesz nam z pomoc, zatraconym przez wielo przewinnie; nie odwracaj si od sug Twoich, pospiesz z pomoc; Ty bowiem dla nas jeste jedyn Nadziej.

Pie 7.

Irmos.

Posgowi zotemu mdrzy modziecy nie usuyli i w pomie sami poszli i bogw ich wyszydzili, w rodku pomienia woali dononym gosem, i zrosi ich anio; zostaa usyszana modlitwa pynca z ust waszych.

Jak bowiem ongi trzech modziecw od pieca ognistego wybawie, wyzwl szczodrze sug Twojego (suebnic Twoj) jako Dobry; modlimy si do Ciebie, napadnici przez troski i oparzenia pokus nie do wytrzymania, Wadco, abymy Ci wychwalali.

Jedyny znajcy sabo ludzk, Chryste, okazujcy w nieszczciu pocieszenie, Miujcy czowieka, wyzwl od obecnego utrapienia i sug Twojego piewajcego (suebnic Twoj piewajc): Bogosawiony Bg ojcw naszych.

Chwaa:

Zastpy aniow, apostow, prorokw, mczennikw Boskich i praojcw Boskie zgromadzenie,do Dobrego mdlcie si teraz, aby pacz obrci si w rado i [suga mg (suebnica moga)] woa: Bogosawiony jeste Boe ojcw naszych.

I teraz:

Jedyna Nadziejo i Wspomoenie wiernych, Rodzicielko Boga, pospiesz z pomoc, wspom sug Twojego (suebnic Twoj) zewszd targanego (targan) nieszczciami i nie w peni wiadomego (wiadomej) i bdcego (bdcej) w chorobie i do Ciebie uciekajcego si (uciekajcej si) w nadziei duchowej.

Pie 8.

Irmos.

Do pieca ognistego do modziecw ydowskich zszed Bg i pomie w ros przemieni; opiewajcie dziea Pana i wywyszajcie po wszystkie wieki.

Pawa i Sylasa modlitwy przyje i z wizw ich wybawie; i nas miociwie niegodnych, teraz piewajcych, gosy usysz i wyzwl sug Twojego (suebnicy Twojej) od zepsucia i mierci.

Nie odwr ode mnie, sugi Twego (suebnicy Twojej), Chryste, oblicza Twego, albowiem bolej, szybko usysz mnie, Zbawicielu i wyzwl od obecnej burzy; przez nas piewa Ci suga Twj (suebnica Twoja) szczodrze.

Chwaa:

Przez modlitwy, Boe, bezcielesnych sug i apostow, i zgromadzenia mczennikw i witobliwych prorokw, mnichw i wszystkich sprawiedliwych, wyzwl Twojego sug (Twoj suebnic) od zgubnego nieszczcia.

I teraz:

Ucieczko chrzecijan, Wspomoycielko w okrutnych drczeniach, Przeczysta Dziewico, nie wzgard Twoim sug (Twoj suebnic), ktry wpad w nieszczcia i teraz ucieka si do potnej obrony Twojej.

Pie 9.

Irmos.

Z Boga Bg Sowo przez niewymown mdro przyszed odnowi Adama, ktry przez jad w zepsucie wpad okrutnie; ze witej Dziewicy niewymownie wcieli si dla nas, wierni jednomylnie pieniami wysawiajmy.

aosne Twojego sugi (Twojej suebnicy) obecne nieszczcia, drczenie wielkie i okrutne przemie, Wadco, i zamie jego (jej) pacz w rado wieczn, aby w wierze i mioci nieustannie wielbi (wielbia) Ciebie.

Ze wzgldu na wielk dobro serca niech nie zwyciy, o Szczodrobliwy, wielo niezmiernego mego za, ale przez zwyczajne Twoje miosierdzie, przez nas Ciebie przyzywa suga Twj (suebnica Twoja), zbaw i wybaw mnie, Chryste od wrzodu wszelkiego stworzenia, jedynie wielce Miociwy.

Chwaa:

Oszczd mnie Panie, oszczd, gdy przyjdzie Ci sdzi i nie ska mnie na ogie, ani nie ukazuj mi swego oblicza zagniewanego; baga Ci Dziewica, ktra Ciebie porodzia, Chryste, zastpy aniow i zgromadzenie mczennikw.

I teraz [:], theotokion:

Przeczysta Dziewico wraz z bezcielesnymi sugami, i witymi anioami, apostoami, prorokami, mczennikami, i wszystkimi mnichami, bagajcie jedynego najdobrotliwszego Boga, aby wyzwoli z ucisku sug Twojego (suebnic Twoj).

Potem Godne to [jest zaprawd bogosawi Ci, Bogurodzic, zawsze bogosawion i najbardziej nieskalan i Matk Boga naszego. Czcigodniejsz od Cherubinw i chwalebniejsz bez porwnania od Serafinw; bez skazy Boga Sowo porodzia, Ciebie, prawdziw Bogurodzic, wielbimy.]

I trishagion[8].

Potem:

Wszystkie aniow zastpy, Poprzedniku Paski[9], grono dwunastu apostow, wszyscy wici z Bogurodzic, uczycie baganiem abymy zostali zbawieni.

Wadczyni i Matko Zbawiciela, przyjmij prob niegodnych sug Twoich, aby wstawiaa si u Tego, ktry z Ciebie si narodzi. O Wadczyni wiata, bd Ordowniczk!

Potem [kapan] modli si za chorego: ekteni, zob. s. 24. Potem czerpie [olej] z lampy oliwnej i namaszcza chorego, i wypowiada modlitw:

Do Pana mdlmy si.

Panie, zmiuj si.

Ojcze wity, Lekarzu dusz i cia, ktry posae jednorodzonego Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, od wszelkich chorb uzdrawiajcego i od mierci ratujcego, uzdrw i tego sug (t suebnic) N. z optania jego (jej), cielesnej i duchowej choroby i oyw go (j) na nowo, przez ask Chrystusa Twojego; przez modlitwy Wadczyni naszej Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Maryi; przez ordownictwo czcigodnych, niebiaskich Potg bezcielesnych; moc drogocennego i oywiajcego Krzya; czcigodnego, chwalebnego Proroka, Poprzednika i Chrzcieciela Jana; witych, chwalebnych i powszechnie sawionych apostow; witych, chwalebnych i wsawionych zwycistwem mczennikw; wielebnych i majcych w sercu Boga ojcw naszych: witych i bez zapaty uzdrowiajcych Kosmy i Damiana, Kyra i Jana, Pantelejmona i Hermolausa, Samsona i Diomedesa, Focjusza i Anikity; witych i sprawiedliwych praojcw Boga-Czowieka Joachima i Anny i wszystkich witych. Albowiem Ty jeste rdem [wszelkich] uzdrowie, Boe nasz i Tobie chwa oddajemy, z jednorodzonym Twoim Synem i wspistotnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

Modlitwy, to jest, egzorcyzmy Bazylego Wielkiego

[odmawiane] nad nkanymi przez demony i na wszelk sabo

 

Do Pana mdlmy si.

Panie, zmiuj si.

Boe bogw, Panie panw, Stworzycielu zastpw ognistych[10] i Potg bezcielesnych mistrzowski Stwrco i niebieskich i ziemskich rzeczy Twrco, ktrego nikt z ludzi nie widzi, ani widzie nie moe. Jego lka si i przed Nim dry cae stworzenie, ktre unioso si niegdy pych wodza zastpw anielskich i swoj sub przez nieposuszestwo odrzucio, strcone zostao na ziemi, a wraz z nim anioowie-odstpcy, bdcy demonami, ciemnoci gbokiej otchani[11] wydani. Spraw, aby egzorcyzm ten w imi Twoje wzbudzajce boja odprawiany, zlk tego przewodnika za i cae wojsko jego, ktre z nim zostao strcone z noszenia wiata[12] na wysokociach. Doprowad go do ucieczki i rozka mu i jego demonom odstpi raz na zawsze, aby adnego szkodliwego przeciwnego znaku nie uczyni. Ale niech przyjm moc wadzy tego zapiecztowania, na stpanie po miji i skorpionie i na wszelk moc wrog. Twoje bowiem jest opiewane i wielbione i od wszelkiego stworzenia z bojani chwalone najwitsze imi, Ojca i Syna, i Ducha witego, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

 

Druga modlitwa tego

 

Do Pana mdlmy si.

Panie, zmiuj si.

Wyklinam ci szatanie blunierczy, od ktrego bierze pocztek zo, sprawc buntu i samodzielnego wykonawcy za, wyklinam ci strconego z noszenia wiata[13] na wysokociach, i w ciemno gbok strconego z powodu pychy. Wyklinam ciebie i wszelk upad potg wykonujc twoje polecenia; wyklinam ci, duchu nieczysty przez Boga Sabaoth i przez wszystkie wojska aniow Boych, Adonai Elohim, Boga wszechmogcego, wyjd i opu sug Boego (suebnic Bo) N. Wyklinam ci w imi Boga, ktry przez sowo wszystko stworzy i w imi Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Jego, ktry przed wiekami w sposb niewysowiony i bez blu zosta zrodzony, rzeczy widzialne i niewidzialne uczyni, wedug swego obrazu czowieka stworzy, przez prawo najpierw w sposb naturalny go prowadzi jak dziecko i przez postawienie aniow [w raju] go chroni[14]. Wod grzech z wysokoci potopi[15] i ziemskie otchanie otworzy, i gigantw niegodnie postpujcych zniszczy[16], i wie niegodziwych zburzy[17], i ziemi sodomsk i gomorejsk ogniem siarkowym spopieli[18], czego jako wiadek dym nieugaszony si unosi. Lask morze rozdzieli i ludzi such nog przeprowadzi, i przeladowc faraona i wojsko powstajce przeciw Bogu, na wieki falami w bitwie haniebnej potopi[19]. W czasach ostatecznych[20] od Dziewicy Czystej wcieli si w sposb niewysowiony i cae znami czystoci zachowa, dobrowolnie oczyci przez chrzest dawne nasze plugastwo, ktrym przez przekroczenie [przykaza] mymy si skalali. Wyklinam ci przez Tego, ktry ochrzci si w Jordanie i obraz nieskazitelnoci nam w wodzie przez ask darowa. Nim to anioowie i wszelkie potgi niebiaskie zachwycaj si, wcielenie Boga uniajcego si, ogldajc, gdy odwieczny Ojciec objawi narodzenie Syna przed wszystkimi wiekami, i Ducha witego zstpienie, zawiadczajc o jednoci Trjcy. Wyklinam ci w imi Tego, ktry wiatrowi rozkazywa i burz morsk ukrci, wygna legion demonw i renice oka lin uczyni u lepego od urodzenia widzcymi i praojcw naszych stworzenie odnowi i niemego uczyni mwicym. Strupy trdowatych oczyci i zmarych z grobw wskrzesza, a do pogrzebu naucza ludzi, i pieko przez swoje zmartwychwstanie zniewoli, i ca ludzko w sposb nieogarniony przez mier odnowi. Wyklinam ci w imi Boga wszechmogcego i gosu przez Boga natchnionego dziaajcego na ludzi natchnionych, gosu, ktry uczyni apostow wsppracownikami i ca ziemi zamieszka wypeni pobonoci: zlknij si, id precz, id precz, odejd demonie nieczysty i plugawy, podziemny, piekielny, podstpny, nieprzyzwoity z powodu pychy, widzialny z powodu bezwstydu, niewidzialny z powodu obudy, gdy jeli jeste, albo odszede, albo sam jeste Belzebubem, albo ulegajcy poruszeniu, albo masz wygld wa, albo masz oblicze zwierzcia, albo pary, albo ptaka, albo mwicego w nocy, albo guchego, albo niemego, albo z powodu najcia wzbudzjcego strach, albo dzielcego, albo knujcego, albo utrudniajcego sen, albo w chorobie, albo w ranach, albo podegajcy do skalania, albo sprawiajcy zy lubiene, albo rozpustny, albo smrodliwy, albo podliwy, albo sprawiajcy namitnoci, albo wrcy z gwiazd, albo domowy wrbita, albo bezczelny, albo skonny do ktni, albo bdcy nie do zniesienia, albo w wietle ksiyca przybierajcy inny wygld, albo na jaki czas odmieniajcy si, albo poranny, albo poudniowy, albo pnocny, albo jakiego nieodpowiedniego czasu, albo byskawicy, albo przypadkiem spotkanego, albo przez kogo posanego, albo nieoczekiwanie nachodzcego, albo w morzu, albo w rzece, albo z ziemi, albo ze studni, albo z urwiska, albo z rowu, albo z jeziora, albo z trzciny, albo z jakiego przedmiotu, albo znad ziemi, albo z nieczystoci, albo z ugu, albo z lasu, albo z drzewa, albo od ptakw, albo od gromu, albo od przykrycia z kpieli, albo z kpieli wodnej, albo z grobu bawochwalnego, niezalenie, czy wiemy skd, czy nie wiemy, od znanych czy nieznanych [stron] i z miejsca nieodwiedzanego, bd wyklty i przejd mimo, zawstyd si obrazu rk Bo stworzonego i uczynionego na podobiestwo Boe. Zlknij si podobiestwa wcielonego Boga i nie ukrywaj si w sudze Boym (suebnicy Boej) N., ale rzga elazna i piec ognisty, i niezmierzona otcha[21], i zgrzytanie zbw, odpata za nieposuszestwo czeka na ciebie. Zlknij si, zamilcz, id precz, nie powracaj, nie ukrywaj si wraz z innym podstpem duchw nieczystych. Ale odejd do ziemi pozbawionej wody, pozbawionej wszystkiego, lecej ugorem, na ktrej czowiek nie zamieszkuje. Jeden Bg okazuje askawo wyklinajc wszystkich zadajcych rany i knujcych przeciw Jego Obliczu i ptami ciemnoci, przekazany niezmierzonej otchani[22] na dugotrwa noc i dzie, ciebie, wszelkiego zego kusiciela i wystawiajcego na pokus diaba. Albowiem wielka jest boja Boa i wielka jest chwaa Ojca i Syna, i Ducha witego, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

Modlitwa Jana Chryzostoma:

 

Boe wieczny, wybawiajcy rd ludzki od niewoli diabelskiej, wyzwl sug Twojego (suebnic Twoj) N. od wszelkiego dziaania duchw nieczystych. Rozka zym i nieczystym duchom i demonom odstpi od duszy i ciaa sugi Twojego (suebnicy Twojej) N. i nie zamieszkiwa, ani zblia si do niego (niej), niech id precz w imi Twoje wite, i jednorodzonego Syna Twojego i oywiajcego Ducha Twojego od stworzonego rkami Twoimi. Niech bdzie oczyszczony od wszelkiej pokusy diabelskiej, witobliwie i godnie i pobonie niech si prowadzi, nagradzany przeczystymi Sakramentami jednorodzonego Syna Twojego i Boga naszego. Z Nime bogosawiony jeste i wielce wysawiany, z przenajwitszym, i dobrym i oywiajcym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen.

 

Inna modlitwa tego:

 

Wszystkim nieczystym duchom rozkazujcy i moc sowa wyganiajcy Legion, objaw swoj chwa i teraz przez jednorodzonego Twojego Syna stworzeniu, ktre wedug obrazu Twojego stworzye. I uwolnij je, przymuszone przez przeciwnika, aby uzyskawszy zmiowanie i zostawszy oczyszczone, byo zaliczone do witej Twojej trzody i zachowao wityni Ducha witego uduchowion, wito Boskich i najczystszych [Sakramentw], przez ask, szczodrobliwoci i mio do czowieka jednorodzonego Twojego Syna. Z Nime bogosawiony jeste, i z najwitszym, i dobrym, i oywiajcym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

Modlitwa inna tego:

 

Przyzywamy Ci, Wadco Boe wszechmogcy, najwyszy, niewodzcy na pokuszenie, Krlu pokoju. Przyzywamy Ciebie, ktry stworzye niebo i ziemi. Od Ciebie bowiem pochodzi Alfa i Omega, Pocztek i Koniec, czynicy ludziom poddanymi czworonone i nierozumne zwierzta. Albowiem Ty je upokorzye, Panie. Wycignij rk Twoj mocn i rami Twoje wysokie i wite i przez nawiedzenie oka askawo temu stworzeniu Twojemu i zelij mu anioa pokoju, anioa mocnego, stra duszy i ciaa, ktry rozkae i wyrzuci z niego wszelkie zo i nieczystego demona. Albowiem Ty jeste Pan jedyny, najwyszy, wszechmogcy, bogosawiony na wieki wiekw. Amen.

 

Modlitwa inna tego:

 

Boskie i wite, i wielkie, i wzbudzajce boja, i nie do zniesienia wywoywanie imienia i przyzywanie czynimy, aby ci wygna, aby odstpi, a take i rozkaz ku Twojemu zatraceniu [czynimy], diable. Bg wity, odwieczny, wzbudzajcy boja, niewidzialny w swojej istocie, niezmierzony w swojej mocy i niedocieczony w swojej Boskoci, Krl chway, i wszechmogcy Wadca, rozkazuje tobie, diable, Ten, ktry z niebytu do istnienia wszystko wspaniale przez sowo zbudowa, przechadzajcy si na skrzydach wiatru[23]. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry przywoa wod morsk i wyla j na oblicze caej ziemi, Pan mocy, imi Jego. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktremu su liczne niebiaskie zastpy ogniste[24], w bojani i wysawiajce w pieniach, i mnstwo zastpw anielskich i archanielskich z dreniem kaniajcych si i uwielbiajcych. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry kry w okolicach penicych sub Potg i wzbudzajcych boja szecioskrzdych i wielookich cherubinw i serafimw, ktrzy oblicza swoje dwoma skrzydami zakrywaj z powodu niemonoci ogldania oblicza Jego i niezgbionego Bstwa, i dwoma skrzydami swoimi nogi zakrywaj, aby nie zgorze z powodu niewymownej chway i z powodu niepojtej wielkoci Jego, i na dwch skrzydach lataj, i niebo wypeniaj swoim dononym woaniem: wity, wity, wity, Pan Sabaoth, pene jest niebo i ziemia chway Jego. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry z ona Ojca zstpi z niebios, Bg Sowo i z Dziewicy witej uwielbiany w sposb niewymowny i przez przeczyste Wcielenie w sposb niewysowiony objawi si wiatu, aby go zbawi. I wadcz swoj moc zrzuci ci z niebios i godnym odrzucenia caemu wiatu okaza. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry rzek morzu „zamilcz, przesta” i z Jego rozkazu natychmiast przestao. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry przez przeczyste splunicie liny boto utworzy i przepadego czonka ciaa od narodzenia niewidomemu odnowi i owiecenie darowa. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry crk przeoonego synagogi swoim sowem oywi i syna wdowy z ust mierci wyrwa i jego matk ca i zdrow uczyni. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry azarza z martwych po czterech dniach bez zepsucia jako niepozbawionego ycia i bez uszczerbku ku zachwyceniu wielu pokaza. Zabrania ci Pan, diable, Ten, ktry przez policzkowanie przeklestwo uczyni bezuytecznym i przez wczni przeczystego boku swojego, rajski, chronicy miecz ognisty odstawi. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry przez odbicie czcigodnego swojego oblicza wszelk z z kadej twarzy otar. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry postawi Krzy, aby by jedyn opok i ku zbawieniu wiata, ku upadkowi twojemu i wszystkich poddanych tobie aniow. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry zawoa na Krzyu swoim i zasona przybytku si rozdara i skay popkay, i groby si otwary, i dawno temu umarli z martwych powstali. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry mierci mier pozbawi ycia, i przez zmartwychwstanie swoje ycie ludziom darowa. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry zstpi do piekie, gdzie groby powywraca i wszystkich w nich zatrzymanych i zwizanych oswobodzi, i do siebie samego zawoa: oddwierni piekie ujrzawszy to, przerazili si i chowajcy si sudzy piekie zostali zgadzeni. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry z martwych powsta, Chrystus Bg nasz i wszystkim zmartwychwstanie swoje darowa. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry w chwale wniebowstpi do Ojca swojego i po prawicy majestatu na tronie chway zasiad. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry ponownie przyjdzie w chwale na obokach niebieskich ze witymi anioami swoimi sdzi ywych i umarych. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry ogie nieugaszony i robaka nieumierajcego, i pieko[25] tobie przygotowa w wiecznych mkach. Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktremu cae stworzenie okazuje boja i dry przed obliczem Jego potgi. Albowiem nie do wytrzymania jest gniew, ktry ma na ciebie kar sprowadzi. Ten to ci rozkazuje, diable, przez wzbudzajce boja imi swoje: bd w strachu, zadryj, zlknij si, odejd, ulegnij zniszczeniu, id precz, ty, ktry spade z niebios i wraz z tob wszelkie ze duchy, wszelki duch zoliwy, duch nieczystoci, duch przewrotnoci, duch nocny i dzienny, poudniowy i wieczorny, duch pnocny, duch urojenia, duch pokusy, czy ziemny, czy wodny, czy leny, czy w trzcinie, czy na urwiskach, czy na rozdrou i w jeziorach, czy rzekach, w domach, czy dziedzicach i w kpielach przechodzcy i szkodzcy i odmieniajcy rozum ludzki: natychmiast opu stworzenie Stworzyciela, Chrystusa Boga naszego i odejd od sugi Boego (suebnicy Boej) N., od rozumu, duszy, serca, wntrznoci, zmysw i od wszelkich czonkw jego (jej) ciaa, aby by (bya) zdrowy(a) i nietknity(a), i wolny(a), rozpoznajcy(a) swojego Wadc i Stwrc wszystkich rzeczy, Boga, przygarniajcego tych, ktrzy zbdzili i dajcego im piecz zbawienia przez narodzenie i odnowienie w Boskim chrzcie, aby sta si godnym (staa si godn) przyjcia przeczystych i niebiaskich, i wzbudzajcych boja Jego Sakramentw i zjednoczenia si z trzod Jego prawdziw, i mg (moga) na miejscu szczliwoci zamieszkiwa i pi wod zaspokajajc, i pod przewodnictwem Krzya ofiarnie i wiarygodnie i waciw drog, na odpuszczenie grzechw i do ycia wiecznego.

Albowiem Temu naley si wszelka chwaa, cze i adoracja, i wspaniao, wraz z odwiecznym Jego Ojcem i z przenajwitszym, i dobrym, i oywiajcym Jego Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

Modlitwa w celu ustanowienia [kandydata do chrztu] katechumenem[26]

(...)

Egzorcyzm 1.

 

Do Pana mdlmy si.

Panie, zmiuj si.

Rozkazuje ci Pan, diable, Ten, ktry przyszed na wiat i zamieszka wrd ludzi, aby zrujnowa twoje tyraskie panowanie i ludzi zbawi. On na drzewie wrogie moce zwyciy, gdy soce si zamio i ziemia si zatrzsa i groby si otwary i ciaa witych powstay z martwych. On mierci mier zniszczy i unicestwi tego, ktry mia wadz nad mierci, to jest ciebie, diaba. Rozkazuj ci w imi Boga, ktry pokaza drzewo ycia i postawi cherubinw i miecz ognisty majcy go strzec, bd poskromiony! W imi Tego bowiem ci rozkazuj, ktry chodzi niczym po suchym ldzie po tafli morza i rozkazywa wichurze. Jego spojrzenie osusza bezdenne otchanie, a groba topi gry. Ten bowiem i teraz rozkazuje tobie przez nas: zlknij si, id precz i odstp od tego stworzenia i nie powracaj, ani nie ukrywaj si w nim, nie spotykaj si z nim, ani nie dziaaj w nim, ani w nocy, ani za dnia, czy to o [jakiejkolwiek] godzinie, czy w poudnie. Ale id precz do swojej niezmierzonej otchani[27], a do przygotowanego wielkiego dnia sdu. Lkaj si Boga siedzcego na cherubinach i spogldajcego w bezdenne otchanie, przed ktrym dr anioowie, archanioowie, trony, panowania, zwierzchnoci, wadze, potgi, wieloocy cherubini i szecioskrzydli serafini. Przed Nim dry niebo i ziemia, morze i wszystko, co w nich jest. Id precz i odejd od opatrzonego znamieniem [Krzya] nowowybranego onierza Chrystusa Boga naszego. W Jego imi bowiem tobie rozkazuj, Tego, ktry przechadza si na skrzydach wiatru i czyni przez swoich aniow ogie palcy[28]. Id precz i odejd od tego stworzenia z ca swoj potg i anioami twoimi.

Albowiem wsawione jest imi Ojca i Syna, i Ducha witego, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

Egzorcyzm 2.

 

Do Pana mdlmy si.

[Panie, zmiuj si.]

Bg wity, wzbudzajcy boja i wsawiony we wszystkich dzieach i niedocieczony w mocy swojej i niezgbiony w swojej istocie: Ten z gry przeznaczy ciebie, diable, na wiecznymi mkami drczenie, przez nas niegodnych sug Jego rozkazuje tobie i caej wsppracujcej z tob potdze, odejd od nowoopatrzonego (nowoopatrzonej) znamieniem [Krzya] w imi Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga naszego. Rozkazuj ci zatem podstpny i nieczysty, i skalany, i obrzydliwy, i obcy duchu, moc Jezusa Chrystusa, ktry posiada wszelk wadz na niebiosach i na ziemi, aby przemwi do guchego i niemego demona: odejd od czowieka, aby nikt nie wszed w niego. Odstp, poznaj swoj marn potg, nawet nieposiadajc wadzy nad winiami; wspomnij Tego, ktry rozkaza ci wedug twojej proby, aby w trzod wi mg wej. Lkaj si Boga, ktrego na Jego rozkaz ziemia na wodach zostaa umocniona, Tego, ktry niebo stworzy i zbudowa gry dziki podnkowi i doliny dziki przechyleniu si szali wagowej, i uoy piasek dla morza jako granic[29] i w wodzie ogromnej uczyni tward ciek; upikszy gry, a one dymi[30]; odzia si wiatem jak szat[31]; rozcign niebo jak namiot[32]; okry wod firmament niebieski, zaoy ziemi na jej podstawach, nie zachwieje si na wiek wiekw[33]; wezwa wod morsk i wyla j na oblicze caej ziemi. Id precz i opu tego (te) do witego owiecenia przygotowujcego si (przygotowujc si). Rozkazuj ci przez mk Zbawiciela Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez drogocenne Jego Ciao i Krew i przez Jego wzbudzajce boja przyjcie: przyjdzie bowiem i nie bdzie si ociga Sdzia caej ziemi, i ciebie, i ca wsppracujc z tob potg poskromi w gehennie ognistej, i odda pieku[34], w ktrym jest robak nieumierajcy i ogie nieugaszony.

Albowiem wadza [naley do] Chrystusa Boga naszego, z Ojcem i Duchem witym, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

Egzorcyzm 3.

 

Do Pana mdlmy si.

Panie, zmiuj si.

Panie Sabaoth, Boe Izraela, ktry uzdrawiasz z wszelkich chorb i wszelkich niemocy. Wejrzyj na sug Twego (suebnic Twoj), szukaj, badaj, rozkazuj nieczystym duchom i wygnaj je i oczy Twoje dziea rk Twoj i podejmij w sposb zdecydowany Twoje skuteczne dziaanie, natychmiast poddaj szatana pod nogi jego (jej) i daj mu (jej) zwycistwo nad nim i nad nieczystymi jego duchami, aby od Ciebie miosierdzie otrzyma, sta si godny (staa si godna) niemiertelnych i niebiaskich Twoich Sakramentw i aby chwa Tobie oddawa (oddawaa), Ojcu i Synowi, i Duchowi witemu, teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen.

 

Egzorcyzm 4.

 

Do Pana mdlmy si.

Panie, zmiuj si.

Ty, Wadco, Panie, ktry stworzye czowieka na Twj obraz i podobiestwo i dae mu wadz ycia wiecznego, a potem gdy przez grzech upad, Ty nie pogardzie nim, ale przez Wcielenie Chrystusa Twojego zbawienia wiata dokonae, Ty sam i to Twoje stworzenie wyzwl z wrogiej niewoli i przyjmij do Krlewstwa Twojego niebieskiego. Otwrz jego (jej) oczy duchowe, aby go (j) owieci owieceniem Ewangelii Twojej. Powi z yciem jego (jej) anioa wiata, wybawiajcego go (j) od wszelkiej wrogiej zasadzki, od spotkania ze zem, od demona poudnia i od uroje zoliwych.

 

I dmucha na jego (jej) usta, czoo i piersi, mwic:

 

Wypd z niego (niej) wszelkiego zego i nieczystego ducha, ukrytego i gniedcego si w sercu jego (jej).

 

I mwi tak trzykrotnie.

 

Ducha uudy, ducha podstpu, ducha bawochwalstwa i wszelkiej chciwoci, ducha kamstwa i wszelkiej nieczystoci, ktry dziaa wedug nauki diaba i uczy go (j) owc duchow witej trzody Chrystusa Twojego, drogocennym czonkiem Kocioa Twojego, synem i dziedzicem (crk i dziedziczk) Krlestwa Twojego, aby y (ya) wedug przykaza Twoich i zachowa (zachowaa) [otrzymane na chrzcie] znami nienaruszone i zachowa (zachowaa) szat nieskalan i otrzyma bogosawiestwo witych w Krlestwie Twoim.

Przez ask i szczodrobliwoci i mio do czowieka jednorodzonego Syna Twego, z Nime bogosawiony jeste z najwitszym i dobrym, i oywiajcym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.

 

(...)

 

Z jzyka cerkiewnosowiaskiego tum. Marek Blaza SJ[1]Zob. Требникъ, Издание Свято-Троице-Сергиевской Лавры, Москва 1992, s.173-181.

[2] Kapan wypowiada tu sowa: „Bogosawiony jest Bg nasz, w kadym czasie, teraz i zawsze i na wieki wiekw”. Chr odpowiada: „Amen”.

[3] Trishagion to modlitwa „wity Boe, wity Mocny, wity i Niemiertelny, zmiuj si nad nami”. W praktyce chodzi tu jednak nie tylko o powysz modlitw, ale o cay kompleks modlitw znanych te pod nazw „pocztek zwyczajny”. W ramach „pocztku zwyczajnego” odmawiane s kolejno nastpujce modlitwy:

„Chwaa Tobie, Boe nasz, chwaa Tobie.

Duchu Prawdy,
Ty, ktry wszdzie jeste
I wszystko napeniasz,
Skarbnico dbr i Dawco ycia,
Przyjd i zamieszkaj w nas,
i oczy nas od wszelkiej zmazy,
I zbaw, o Dobry, dusze nasze.

wity Boe, wity Mocny, wity i Niemiertelny, zmiuj si nad nami (3 razy).

Chwaa Ojcu i Synowi, i Duchowi witemu

I teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen.

Przenajwitsza Trjco zmiuj si nad nami.

Panie, oczy nas z grzechw naszych.

Wadco, przebacz nieprawoci nasze.

wity, nawied nas i ulecz niemoce nasze

Dla imienia Twojego.

Panie, zmiuj si (3 razy)

Chwaa Ojcu i Synowi, i Duchowi witemu

I teraz i zawsze i na wieki wiekw. Amen.

Ojcze nasz...

Po Modlitwie Paskiej kapan kontynuuje: Albowiem Twoje jest krlestwo, i moc, i chwaa, Ojca i Syna, i Ducha witego, teraz i zawsze i na wieki wiekw.

Wierni: Amen. Panie, zmiuj si (12 razy).

Przyjdcie, pokomy si Krlowi, naszemu Bogu.

Przyjdcie, pokomy si Chrystusowi Krlowi, naszemu Bogu.

Przyjdcie, pokomy si i upadnijmy przed samym Panem Jezusem Chrystusem, Krlem i Bogiem naszym”.

[4] Numeracja psalmw wg Septuaginty. W tradycji bizantyjskiej numeracja psalmw podana w tumaczeniu jest za Septuagint, a nie za Bibli hebrajsk. Jednak dla uatwienia w nawiasie podana jest numeracja Biblii hebrajskiej.

[5] Pojawiajce si w tym naboestwie sowo „Chwaa” z dwukropkiem to skrt od: „Chwaa Ojcu i Synowi, i Duchowi witemu”, ktr to doksologi naley w tym miejscu odmwi.

[6] Pojawiajce si w tym naboestwie „I teraz” z dwukropkiem to skrt od: „I teraz, i zawsze, i na wieki wiekw. Amen”, ktre to sowa naley w tym miejscu odmwi.

[7] Theotokion to hymn ku czci Bogurodzicy (od greckiego „Theotokos” – Bogurodzica).

[8] Por. Przypis 3. Jednak tutaj ta modlitwa jest ju nieco krtsza. Zaczyna si od razu od „wity Boe”, a koczy na modlitwie kapana: „Albowiem Twoje jest krlestwo, i moc, i chwaa, Ojca i Syna, i Ducha witego, teraz i zawsze i na wieki wiekw”, na ktr wierni odpowiadaj „Amen”.

[9] Chodzi tu o w. Jana Chrzciciela, ktry w tradycji bizantyjskiej bardziej znany jest jako Jan Poprzednik.

[10] By moe, e chodzi tu o serafinw, gdy hebrajski rzeczownik srp zwykle czony jest z czasownikiem srap oznaczajcy „pali si, pon”.

[11] Dos. ciemnoci gbiny tartaru wydany.

[12] Nawizanie do etymologii sowa „Lucyfer” jako „noszcego wiato” (Luciferarius).

[13] Zob. przypis 12.

[14] Por. Rdz 1,26-31; 2,4-25; 3,24.

[15] Por. Rdz 7,6-8,19.

[16] Por. Rdz 6,1-8.

[17] Por. Rdz 11,1-9.

[18] Por. Rdz 19,1-29.

[19] Por. Wj 13,17-15,21.

[20] Por. Hbr 1,2.

[21] Dos. Tartar.

[22] Dos. Tartar.

[23] Por. Ps 103 (104),3. Tekst Psalmu 103 w jzyku cerkiewnosowiaskim znajduje si m.in. w: Ψалтирь, СνнодальнаяТνпографiя, Москва 1913, s.101-102.

[24] Zob. przypis 10.

[25] Dos. Zewntrzna ciemno (тмакромешняя).

[26]Требникъ, Издание Свято-Троице-Сергиевской Лавры, Москва 1992, s. 6-8. Cao: tame, s.6-9. W niniejszym tumaczeniu zostay zaprezentowane tylko modlitwy egzorcyzmw odmawiane w ramach obrzdu wczania kandydata do chrztu do katechumenatu.

[27] Dos. Tartaru.

[28] Por. Ps 103 (104),3-4.

[29] Por. Ps 103 (104),9.

[30] Por. Ps 103 (104),32.

[31] Por. Ps 103 (104),2.

[32] Dos. Po cerkiewnosowiasku „skr”. Por. Ps 103 (104),2.

[33] Por. Ps 103 (104),5.

[34] Dos. Zewntrzna ciemno (тмакромешняя).


: 2012.04.03 • 23:41
: 2012.04.04 • 00:13
: Літургійні тексти
10477


          


react.gif:


.
!Статті
Про таїнства Про Бога та благодать Про Церкву Про таїнства Літургійний рік Літургійний рік Загально про богослужіння Есхатологія Історія Історія Про сатану Літургійні тексти Про автора веб сторінки
  •  
��� ������ ��� �������

Конференції про тайні - Лодь 2013
Конференції про тайні (Лодь лютий-травень 2013):

Тайна сповіді (28 лютого 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Тайні у слжбі спільноти: тайна рукоположення та подружжя (12 березня 2013 року):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Тайна Євхаристії (8 травня 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Пошук

Newsletter
,
ϳ
³
956 ϳ

^ ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 2004-2011 - CeCILL Free License