Відречення своєї волі теба вижче цінити ніж воскрешaння померлих.
   Св. Ігнатій Лойола

Порядок Служб

Літургії відбуваються аудиторії С Колегіуму Отців Єзуїтів, вул. Раковєцька 61. Вхід від вул. св. Анджея Боболі.

Матеріяли до курсів
Сакраментологія у Католицькій Академії у Варшаві - Collegium Bobolanum Екуменічне богослов'я у Католицькій Академії у Варшаві - Collegium Bobolanum Курси в Українському католицькому університеті у Львові Курси у Філософсько-Богословському Колегіумі Польської Містопровінції Чину Домініканців

Преференції

 ʳ������ ������������ 161 ������������


�������� �� ���� :

����

Лічильник відвидин

   ������

   ����� �� ����


Історія - Коли наступила Велика схизма?

Ця стаття доступна тільки по польські.


�������� : 2006.03.24 • 08:32
�������� : 2023.02.19 • 22:18
�������� : Історія
������� ���������� 9680 ���


���������������� ����� ���������������� �����     ����� ��� ����� ����� ��� �����


react.gif��������:


�������� �2 

Autor 2007.05.15 • 18:58

Dzi�kuj� za linki. Kto b�dzie chcia� i b�dzie zna� j�zyk rosyjski czy angielski, to niech sobie poczyta.
Co do u�ywania s��w "Rzym" czy "rzymski" albo "Romania" czy "roma�ski" to zdaje si�, �er by�oby to zawracanie kijem Wis�y. Na Zachodzie te� by�o Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. S�owo "Romania" trzeba by za ka�dym razem t�umaczy�, o co autorowi chodzi. A jakby si� okaza�o, �e "Romania" to "Bizancjum" to by powiedzieli: to po co to s�owo "Romania", skoro jest "Bizancjum".
Ju� Wilhelm Ockham m�wi�, �eby nie mno�y� byt�w bez potrzeby.
Poza tym id�c tym tokiem rozumowania nie by�oby teologii bizantyjskiej. ale jaka by ona wtedy by�a? Rzymska? Rzymska to w Rzymie. No to zachodniosyryjska? Ale w niej te� s� elementy tradycji jerozolimskiej. No to by�aby zachodniosyryjsko-jerozolimska albo antioche�sko-jerozolimska. I kto by teraz chcia� tych termin�w u�ywa�?
Gdyby�my mieli szanowa� nazwy ka�dego narodu, to Fin�w powinni�my nazywa� Suomi, a Alba�czyk�w Sqiperyjczykami. Poza tym w j�zyku polskim m�wi si� o niemieckich faszystach, a nie nazistach. A przecie� faszy�ci byli we W�oszech.
My�l�, �e skoro bizantynolodzy m�wi� o Bizancjum, a nie o Romanii, to nie ma co samemu i�� pod pr�d. Marek Blaza SJ


�������� �1 

Aleksander 2007.05.02 • 16:05

http://la-france-orthodoxe.net/ru/bibl/deseille_dechirure

O tym samym. M�dra i �yczliwa w stosunku do wszystkich  praca.

http://romanity.org/htm/fox.01.en.what_if_anything_is_a_byzantine.01.htm

A mo�e by tak zamiast s��w Bizancjum, bizantyjski,  pou�ywa� s��w Rzym, rzymski? Albo w ostateczno�ci Romania, roma�ski.

Wszystkiego najlepszego,

Aleksander Статті
Про таїнства Про Бога та благодать Про Церкву Про таїнства Літургійний рік Літургійний рік Загально про богослужіння Есхатологія Історія Історія Про сатану Літургійні тексти про автора вебсторінки ��� ������ ��� �������

Конференції про тайні - Лодь 2013
Конференції про тайні (Лодь лютий-травень 2013):

Тайна сповіді (28 лютого 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Тайні у слжбі спільноти: тайна рукоположення та подружжя (12 березня 2013 року):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Тайна Євхаристії (8 травня 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Пошук

Newsletter
��� ���������� ������ � �����, ���������� �� ��� ������������� ��������
ϳ���������
³���������
956 ϳ���������

^ ����� ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License