Sentence to think about :  
U was, w Kościele katolickim jest tylko jeden nieomylny. U nas każdy jest nieomylny.
   Pewien ksiądz prawosławny na Ukrainie

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w kaplicy domowej Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykďż˝ady na Ukraiďż˝skim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykďż˝ady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanďż˝w

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


O autorze strony - działalność duszpasterska

Po przyjęciu święceń diakonatu 17 maja 1999 roku o. Marek Blaza SJ otrzymał pozwolenie na birytualizm od O.Generała Towarzystwa Jezusowego, Petera Hansa Kolvenbacha, który na mocy specjalnego przywileju otrzymanego od papieża Piusa XI, sam może udzielać takiego pozwolenia. Odtąd o. Marek posługuje w rytach bizantyjsko-ukraińskim, bizantyjsko-rumuńskim i łacińskim. W roku akademickim 1999/2000 podjął on pracę duszpasterską w ramach Duszpasterstwa Akademickiego KUL wśród studentów obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego. Z pozwolenia swoich Przełożonych i Metropolity Arcybiskupa Przemysko-Warszawskiego Jana Martyniaka spełniał funkcje diakońskie w parafii greckokatolickiej w Lublinie i w Seminarium Greckokatolickim w tymże mieście. Podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy diakonował we Lwowie, w zabytkowej cerkiewce pw. św. Jana Chrzciciela u OO.Studytów we Lwowie (http://www.ukrcenter.com/gallery/ShowImage.asp?ImagePidrozdilID=33&ImageNumber=9), a podczas wakacji pełnił także funkcję diakona w parafii Zmartwychwstania Pańskiego Kościoła Rumuńskiego Zjednoczonego z Rzymem (Greckokatolickiego) w Cluj, w kościele nazywanym potocznie "Biserica Bob" (http://198.62.75.1/www2/greek-catholic/gallery/cluj_invierea.html), od imienia biskupa-fundatora tej cerkwi.

Po przyjęciu święceń prezbiteratu nadal pracował w Lublinie, a w czasie świąt we Lwowie i podczas wakacji w Rumunii. Prowadził też szereg rekolekcji dla sióstr greckokatolickich, wiernych w parafiach greckokatolickich na Ukrainie i w Polsce, w liceum ukraińskim w Górowie Iławeckim i w seminarium greckokatolickim w Użhorodzie, na granicy ukraińsko-słowackiej.

W latach 2001-2004 w Domu Rekolekcyjnym w Kaliszu dzięki pomocy i staraniom ówczesnego Dyrektora tegoż domu, o. Aleksandra Jacyniaka SJ wraz z grupą Ukraińców były organizowane co roku sesje o ikonie i ośmiodniowe rekolekcje ignacjańskie w dwóch rytach: łacińskim i bizantyjsko-ukraińskim.

W roku 2006 o. Marek został przeniesiony do Warszawy.

Na mocy dekretu Jego Ekscelencji, Metropolity Przemysko-Warszawskiego Arcybiskupa Jana Martyniaka z dnia 4 kwietnia 2007 r. został ustanowiony duszpasterzem akademickim dla młodzieży studenckiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Warszawie. Swoje obowiązki spełniał we współpracy z parafią greckokatolicką p.w. Zaśnięcia NMP i św. Jozafata w Warszawie do 2013 roku. Od 2015 roku spełnia swoje obowiązki we współpracy z parafią greckokatolicką pw. bł. Mikołaja Czarneckiego w Warszawie.


Creation date : 2004.12.06 • 04:00
Last update : 2015.10.22 • 12:46
Category : O autorze strony
Page read 6474 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Reaction #1 

by Ihor 2006.03.29 • 12:47

Brakuje tut fotohrafiji awtora, moja mala pytajet'sia shcho to za o. Marko - ja probuju znajty foto i nic.Forbidden!

A na zahal dobra storinkaForbidden!

Ihor PeciuchArtykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakramentów Łódź 2013
Konferencje o sakramentach (Łódź luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w służbie komunii - sakrament święceń i małżeństwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 Š 2004-2011 - CeCILL Free License