Sentence to think about :  
Ludzie mają niezwykłą potrzebę szukania diabła w innych, żeby nie musieć dostrzegać go w sobie samych.
   Javier Cercas

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


guestbook.gifKsięga GościNote #62 by Lukasz 2012.04.28 • 14:35
Bardzo �adna strona, serdecznie pozdrawiam , Lukasz : )

Note #55 by Tadeusz 2012.04.04 • 13:38

Mt 7:21   "Nie ka�dy, kt�ry Mi m�wi: Panie, Panie!, wejdzie do kr�lestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe�nia wol� mojego Ojca, kt�ry jest w niebie."


Note #53 by Waldek 2012.01.26 • 22:46
Bardzo interesuj�ca strona internetowa. Dla mnie, wiele nowo�ci i wiedzy, o kt�rej nie mia�em poj�cia.

Note #52 by Dariusz 2012.01.10 • 11:53
Slawa Isusu Chrystu! Niech B�dzie Pochwalony Jezus Chrystus! Dzi�kuj� Bogu za Ojca i gratuluj� dorobku i powo�ania wyj�tkowego i niezb�dnego dla Chrze�cijan wschodu i zachodu! Serdecznie pozdrawiam wspieram modlitwami. Szcz�� Bo�e!

Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License