Sentence to think about :  
U was, w Kościele katolickim jest tylko jeden nieomylny. U nas każdy jest nieomylny.
   Pewien ksiądz prawosławny w Ukrainie

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum - Lektury do sakramentologii II

SAKRAMENTOLOGIA II

Eucharystia

II semestr roku akademickiego 2023/2024

AKW – Collegium Bobolanum

 

Lektury obowiązkowe:

 

1)Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 2003, rozdział IV: Eucharystia a komunia kościelna, nry 34-46 w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eucharistia_17042003.html#m4

2)Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, Wskazania dotyczące dopuszczania do Eucharystii między Kościołem Chaldejskim i Asyryjskim Kościołem Wschodu; Dopuszczanie do Eucharystii w sytuacjach konieczności duszpasterskiej. Ustalenia między Kościołem Chaldejskim i Asyryjskim Kościołem Wschodu, tłum. Marek Blaza SJ, komputeropis, tekst polski na stronie http://www.jezuici.pl/mblaza/articles.php?lng=pl&pg=150

 

3)Joseph Ratzinger, Czy Eucharystia jest ofiarą? W: tenże, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. Aleksandra Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 67-79.

 

4)Joseph Ratzinger, Problem transsubstancjacji i pytanie o sens Eucharystii w: tenże, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. Aleksandra Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 81-111.

 

5)Joseph Ratzinger, Eucharystia, communio i solidarność w: tenże, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. Aleksandra Głos, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s.113-133.

6)Marek Blaza SJ, Eucharystia sakramentem ekskluzywnym czy inkluzywnym? w: „Przegląd Powszechny” 9/973, wrzesień 2002, str. 195-208. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=11

7)Marek Blaza SJ, Dogmatyczne i praktyczne znaczenie Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów (Missa Praesanctificatorum) w: „Studia Bobolanum” 1/2003, str. 29-56. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=42

 

8)Marek Blaza SJ, To czyńcie na moją pamiątkę”. Ale jak? W: „Przegląd Powszechny” 4/980, kwiecień 2003, str. 15-30. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=55

 

9)Marek Blaza SJ, Epikleza w Eucharystii na Wschodzie i Zachodzie w: „Studia Bobolanum” 2/2005, s. 131-157. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=94

10)Marek Blaza SJ, Kościół w stanie epiklezy, WAM, Kraków 2018, s. 543-555 (Epikleza a Duch Święty), s. 555-584 (Epikleza a słowa konsekracji), s. 585-612 (Skutki epiklezy w kontekście misterium Eucharystii)


Creation date : 2006.03.23 • 22:04
Last update : 2023.05.20 • 16:20
Category : Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum
Page read 7960 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License