Sentence to think about :  
Ludzie mają niezwykłą potrzebę szukania diabła w innych, żeby nie musieć dostrzegać go w sobie samych.
   Javier Cercas

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum - Lektury z teologii ekumenicznej studia dzienne

TEOLOGIA EKUMENICZNA

I semestr roku akademickiego 2023/2024

 

Studia dzienne

 

Lektury obowiązkowe:

 

1)Sobór Watykański II, dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio wraz ze wprowadzeniem abpa Alfonsa Nossola w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań 2002, str. 189-208.

2)Sobór Watykański II, dekret o katolickich Kościołach wschodnich Orientalium Ecclesiarium wraz ze wprowadzeniem o.Jana Sergiusza Gajka MIC i ks. Krzysztofa Nitkiewicza w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań 2002, str. 169-186.

3)Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, 1995 w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_1.html

4)Papież Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013, dialog ekumeniczny, nry 244-246 w: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Dialog_ekumeniczny

5)Kongregacja Nauki Wiary, deklaracja Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, 2000, rozdział IV: Jedyność i jedność Kościoła, nry 16-17. (zwrócić uwagę na przypis nr 56!): https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html

6)Papieska Komisja „Pro Russia”, Zasady ogólne i wskazania praktyczne dla koordynowania pracy ewangelizacyjnej i zaangażowania ekumenicznego Kościoła katolickiego w Rosji i w innych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, 1992 w: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Krzysztof Leśniewski, Jadwiga Leśniewska (red.), Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998, Lublin 2000, nry 327-345, str.137-144.

7)Karta Ekumeniczna (Charta Oecumenica), opracowanie i komentarz: Leonard Górka SVD, Lublin 2002 w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/karta_ekumeniczna_22042001.html

8)Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Modele jedności w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanisława Józefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996, str. 479-503.

9)Józef Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej w: Dogmatyka, t.1., Biblioteka Więzi, Warszawa 2005, rozdziały hierarchia prawd i dogmat w perspektywie ekumenicznej, str. 165-197.

10)Marek Blaza SJ, Czy Kościołowi katolickiemu nie jest już potrzebny patriarcha Zachodu? Eklezjologiczno-ekumeniczna refleksja w kontekście usunięcia tytułu patriarchy Zachodu w Roczniku Papieskim (Annuario Pontificio) 2006, „Studia Bobolanum” 2:2006, s. 5-74. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=117

11)Marek Blaza SJ, Co to jest Kościół katolicki? W: „Przegląd Powszechny” 6/1018:2006 s.25-39 (cz. I); „Przegląd Powszechny” 7-8/1019-1020:2006 s.86-95 (cz. II). W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=588

12)Marek Blaza SJ, Nowinkarstwo tradycjonalistów, „Przegląd Powszechny” 5/1041:2008, s.73-88. W: http://www.mblaza.jezuici.pl/articles.php?lng=pl&pg=591

 

 

Lektury uzupełniające

 

Lektury te z zasady mają za zadanie uzupełnić treść wykładów, a także pomóc zwłaszcza tym studentom, którzy nie do końca zrozumieli treść danego wykładu albo nie byli obecni na danym wykładzie. Oczywiście do lektur uzupełniających należą również inne publikacje nt. ekumenizmu, które mogą pomóc studentowi pogłębić zagadnienia związane z teologią ekumeniczną ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru dogmatyczno-pastoralnego.

 

1) Tadeusz Kałużny SCJ, Sakrament małżeństwa w Kościele prawosławnym w: Sakramentalność małżeństwa, praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława J. Kijasa OFMConv i Józefa Krzywdy CM, Kraków 2002, s.53-71.

 

2) Paweł Holc CM, Małżeństwo w „Księgach Symbolicznych” luteranizmu w: Sakramentalność małżeństwa, praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława J. Kijasa OFMConv i Józefa Krzywdy CM, Krakw 2002, s.53-71.

 

3) Marek Blaza SJ, Modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym w: „Przegląd Powszechny” 11/1011, listopad 2005, str.27-40.

 

4) Ewa Okuljar-Schmidt, Stosunek Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej PatriarchatuMoskiewskiego do innowierstwa w: „Przegląd Powszechny” 1/977, styczeń 2003,str. 50-63.

 

5) Marek Blaza SJ, Kapłaństwo a celibat w: „Przegląd Powszechny” 5/957, maj 2001, str. 142-157.

 

6) Marek Blaza SJ (oprac.), „Z życia Kościoła”. Rosyjski Kościół Prawosławny o dialogu z nieprawosławnymi w: „Przegląd Powszechny” 1/953, styczeń 2001, str. 121-125.

 

7) Małżeństwa mieszane, praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława J. Kijasa OFMConv, Kraków 2000.

 

8) Marcin Karas, Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm, Kraków 2000.

 

9) Marek Blaza SJ, Sakrament królewskiego kapłaństwa w: „Przegląd Powszechny” 4/944, kwiecień 2000, str. 11-26. (O sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, a zwłaszcza o bierzmowaniu).

 

10) Marek Blaza SJ, Terytoria kanoniczne. Zagrożenie czy szansa dla jedności? w: „Przegląd Powszechny” 1/941, styczeń 2000, str. 43-58. (O powstawaniu autokefalii, katolickich Kościołów sui iuris, uniatyzmie i prozelityzmie).

 

11) Marek Blaza SJ, Jest jeden Bóg, bo jest jeden Ojciec w: „Przegląd Powszechny” 11/939, listopad 1999, str. 137-151. (O teologii Trójcy św. na Wschodzie i Zachodzie oraz o prymacie biskupa Rzymu w kontekście nauki o Trójcy św.)

 

12) Marek Blaza SJ, Światło Taboru, czyli rzecz o przebóstwieniu człowieka. „Przegląd Powszechny” 7/8/935/936, lipiec-sierpień 1999, str. 16-27.

 

13) Marek Blaza SJ, Kapłaństwo w Kościołach wschodnich w: „Przegląd Powszechny” 2/930, luty 1999, str. 162-174.

 

14) Marek Blaza SJ, Tomasz Grodecki, Nestorianie – kim byli i kim są dzisiaj? w: „Przegląd Powszechny” 7/8/923/924, lipec-sierpień 1998, str. 30-44.

 

15) Marek Blaza SJ, Wszyscy jesteśmy ludem Eucharystii w: „Przegląd Powszechny” 6/922, czerwiec 1998, str. 265-276. (O teologii Eucharystii w bizantyjskiej tradycji liturgicznej).

 

Podręczniki i szersze opracowania ekumeniczne

 

Niżej zamieszczone publikacje dają pewien szeroki ogląd na zagadnienia dotyczące teologii ekumenicznej.

 

1)Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Teologia jedności chrześcijan. Podręcznik ekumenizmu, Kraków 2011.

2)Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Zagadnienia ekumeniczne. Podręcznik dla studentów teologii, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 2001.

3)Jos E. Vercruysse SJ, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, tłum. ks.MieczysławStebart COr, WAM, Kraków 2001.

4)Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC, ks. Stanisława Józefa Kozy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1996.

5)Leonard Górka SVD, Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Verbinum, Warszawa 1995.

6)Karol Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, ChAT, Warszawa 1994.

7)Karol Karski, Dążenie ekumeniczne we współczesnym świecie, „Novum”, Warszawa 1986.


Creation date : 2006.03.23 • 22:14
Last update : 2023.05.20 • 16:29
Category : Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum
Page read 9464 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License