Sentence to think about :  
Zaparcie się swojej woli należy cenić wyżej niż wskrzeszanie umarłych.
   Św. Ignacy Loyola

Nabożeństwa bizantyjskie

Liturgie odbywają się w sali C w Kolegium OO.Jezuitów, ul. Rakowiecka 61. Wejście od ul. św. Andrzeja Boboli.


Materiały do wykładów
Sakramentologia w AKW - Collegium Bobolanum Teologia ekumeniczna w AKW - Collegium Bobolanum Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie Wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów

Preferencje

 Count of members 161 members


Users online

( nobody )

Licznik

   visitors

   visitors online


Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie - Bibliografia do wykładu denominacje zachodniego chrześcijaństwa

Bibliografia do wykładu "Denominacje zachodniego chrześcijaństwa"


Бібліографія до курсу "Конфесії західного християнства":

1.Головащенко Сергій, Історія Християнства, “Либідь”, Київ 1999

2.Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, “Augustana”, Bielsko-Biała 1999

3.Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, praca zbiorowa pod redakcją Wacława Hryniewicza OMI, Jana Sergiusza Gajka MIC i ks. Stanisława Kozy, Lublin 1996

4.Мак-Грат Алистер, Введение в християнское богословие, “Богомысле”, Одесса 1998

5.Д.П.Огицкий, М.Козлов, Правослвие и Западное Христянство, Московская Духовная Академия, Москва 1999

6.Основные принципы веры евангельских християн-баптистов, сборник публикаций, 1992

7.Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О., Географія релігій, “АртЕк”, Київ 1999

8.Райри Чарльз, Основы богословия, Духовное возрождение, Москва 1997

9.Wojak Tadeusz, Ewangelik-Katolik, “Zwiastun” Warszawa 1989

10.Католицька Церква і протестанти. Щоб пізнавати, вести діалоги і вміти відповідати свідкам Єгови, мормонам, п’ятдесятникам, адвентистам сьомого дня та іншим, (переклад книжки: P. Flaviano Amatuli, „La Iglesia Catholica y el Protestantismo: preguntas y respuentas”, Mexico 1986), Теологічна Академія, Івано-Франківськ 2001Creation date : 2006.03.24 • 17:16
Last update : 2023.05.20 • 16:05
Category : Wykłady na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie
Page read 7472 times


Print preview Print preview     Print the page Print the page


react.gifReactions to this article


Nobody gave a comment yet.
Be the first one to do it!Artykuły
O Bogu i łasce O Kościele O sakramentach Rok liturgiczny O liturgii w ogólności Eschatologia Historia O szatanie Teksty liturgiczne O autorze strony

Konferencje na temat sakrament�w ��d� 2013
Konferencje o sakramentach (��d� luty-maj 2013):

Sakrament pokuty (28 luty 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/pokuta

Sakramenty w s�u�bie komunii - sakrament �wi�ce� i ma��e�stwo (12 marca 2013):
http://dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/sakrament-wice-i-maestwa

Eucharystia (8 maja 2013):
http://www.dobremedia.org/index.php/na-zywo/studio-lodz/konferencje/video/eucharystia

Szukaj

Newsletter
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
956 Subscribers

^ Top ^

  Site powered by GuppY v4.5.19 � 2004-2011 - CeCILL Free License